Máy Cưa Xương Ống Giò Heo GoodFor 818

9.300.000

Máy Cưa Xương Ống Giò Heo Goodfor 210X

13.000.000

Máy Cưa Xương Ống Giò Heo – Lợn Goodfor HL-1500

7.390.000
Bộ Lọc