Máy co màng chai được dùng để cố định chai nhựa. Máy rút và co màng chai bằng nhiệt hoặc bằng hơi nước. Sản phẩm đảm bảo tính an toàn khi vận chuyển và sẽ được đưa tới tay khách hàng nguyên vẹn nhất.