Dây Chuyền Đóng Gói

Máy co lốc màng chai & lọ tự động – Có tích hợp dây chuyền

420.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút co màng bằng hơi nước nhãn thân chai tự động DZBS1135

66.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút co màng bằng hơi nước nhãn thân chai tự động ZBS83A

132.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút co màng bằng nhiệt nhãn cổ chai tự động BSS-1538C

38.500.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút co màng bằng nhiệt nhãn thân chai tự động BSS-1538B

38.500.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút co màng bằng nhiệt nhãn thân chai tự động BSS-1538D

27.500.000

Máy co màng chai được dùng để cố định chai nhựa. Máy rút và co màng chai bằng nhiệt hoặc bằng hơi nước. Sản phẩm đảm bảo tính an toàn khi vận chuyển và sẽ được đưa tới tay khách hàng nguyên vẹn nhất.