Máy Cắt và Co Màng

Máy co màng hơi nước nhãn thân chai tự động DZBS1135

66.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy co màng hơi nước nhãn thân chai tự động ZBS83A

132.000.000