Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy co màng hơi nước nhãn thân chai tự động ZBS83A

132.000.000

Máy co màng hơi nước nhãn thân chai tự động DZBS1135

66.000.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì