Máy Chiết Rót

Máy chiết và dán hũ tương ớt (Bồn chữ U có cánh khuấy) QM -MCDH-01

284.500.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết và dán hũ Yogurt QM-MCDH02

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Chiết Rót

Máy chiết và dán ly 2 vòi tự động (Màng cuộn) QM-XBG-900P

Giá Liên hệ: 0396 906 609