Giảm giá!

Máy Đóng Gói Chất Lỏng Sệt

Máy Đóng Gói Nước Sốt Cà Chua – Tương Ớt Tự Động QM-MN-280L-3S

98.000.000

Máy Chiết Rót

Máy đóng gói nước xả vải – Máy chiết rót chất lỏng

1.242.000.000