Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy chiết rót 1 vòi bán tự động kèm gia nhiệt và cánh khuấy

28.000.000

Máy chiết rót dạng sệt 100ml – Máy chiết rót 1 vòi bán tự động

14.000.000

Máy chiết rót 1 vòi QM-HD-1700 bán tự động kiểu cân

13.200.000

Máy chiết rót bơm màng QM-GFK-17

16.500.000

Máy chiết rót tinh dầu mini 1 vòi Bơm nhu động QM-GZL-80

16.500.000

Máy chiết rót 1 vòi Bơm từ tính QM-GZL-80-MP1

13.500.000

Máy chiết rót chất lỏng 1 vòi QM-GFK-280 Bơm Điện

3.800.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì