Máy cắt thịt – thái thịt đông lạnh bán tự động QM-ES 300

10.000.000

Máy cắt thịt đông lạnh trong ngành thực phẩm

Bộ Lọc