Máy Cắt Thái Thực Phẩm

Máy chặt thịt gà cắt gà nguyên con đông lạnh tự động HT-QDJ500

75.000.000