Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy in cốc nhựa bán tự động Kiểu in lụa QM-250C

68.000.000

Máy in nhiều màu trên cốc nhựa ly nhựa tự động in lụa QM-A400LED

667.000.000

Máy in ly nhựa cốc lựa tự động Máy in lụa một màu tự động LY-800-UV

345.000.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì