Tag Archives: Biểu tượng tái chế

Các biểu tượng tái chế trên bao bì và hình ảnh đó có ý nghĩa gì?

Các biểu tượng tái chế trên bao bì và hình ảnh đó có ý nghĩa gì?

Các biểu tượng tái chế và hình ảnh tái chế trên bao bì không chỉ có ý nghĩa phân biệt khi bán hàng mà còn giúp người mua hàng dễ dàng phân loại rác sau khi sử dụng. Ở các nước phát triển, nhất là các nước Châu Âu các sản phẩm bao bì luôn […]