Mắt đọc cảm biến quang học cho máy đóng gói tự động GNHHENW

1.450.000

Phiên bản ngôn ngữ ký hiệu gồm bản Trung Quốc và bản Quốc tế. Thông thường phiên bản nhập của chúng tôi là bản quốc tế.

Mã: Z3N-T22 Danh mục: Phụ Kiện Từ khóa: Mắt đọc cảm biến