Máy quấn màng tự động TP1650F – Máy công nghiệp

132.000.000