Máy thổi chai nhựa bán tự động 2 khoang cho chai 300ml 500ml 1000ml

175.000.000