Tủ hấp công nghiệp – Tủ hấp thực phẩm 5 khay 10 khay

25.000.000

Giá bán:

Tủ hấp 5 khay giá 25.000.000đ

Tủ hấp 10 khay giá: 32.000.000đ