Máy trộn bột thực phẩm nằm ngang – 50kg/1 lần trộn

32.000.000