Máy tạo hình hộp cơm giấy – Tạo hình ly giấy tự động QM-JWZS-100

515.000.000