Máy sản xuất cốc giấy, ly giấy, bát giấy – Tạo hình tự động QM-5000S

3.800.000.000