Máy nhồi – đùn xúc xích và xoắn tự động QM- GQD

105.000.000