Máy nhồi đùn xúc xích và xoắn tự động QM- GQD

95.000.000

Máy có sẵn tại HCM gọi điện thử máy trực tiếp: Hotline: 0396906609