Máy phá đông thực phẩm công nghiệp 500 – 1000kg/giờ

45.000.000

  • MÁY CẮT PHÁ ĐÔNG 1 PHA: 47.000.000đ
  • MÁY CẮT PHÁ ĐÔNG 3 PHA: 45.000.000đ