Máy đóng gói trà túi lọc 1 lớp tự động định lượng 1-10g QM-YG-11

105.000.000