Máy đóng gói hạt có hút chân không và thổi khí Nito tự động

440.000.000

Giá:

Máy đóng gói và cân định lượng: 330.000.000 VND

Máy đóng gói cân định lượng và hút chân không: 440.000.000VND

Máy đóng gói định lượng và thổi khí Nito: 530.000.000 VND

Băng tải chữ Z: 80.000.000 VND

Đầu cân tuỳ chỉnh giá từ: 40.000.000 VND