Máy đóng gói đường túi 1kg Máy đóng gói bột tự động giá rẻ

42.500.000

Lưu ý: Giá máy đóng gói đường túi 1kg chưa bao gồm tính năng indate.