Máy đóng gói đường que định lượng hạt 4-6 làn tự động cho túi 5g 7g 15g 20g

391.000.000