Máy đóng gói cà phê bột trục vít dạng thẳng đứng có cánh khuấy QM-JT

415.000.000

Máy đóng gói cà phê bột có tuỳ chọn kèm theo gồm:

  • Băng tải trục vít
  • Cánh khuấy
  • Băng tải đầu ra
  • Bàn để sản phẩm sau đóng gói