Máy đóng gói bột cafe dạng túi zipper tự động Túi 100g -500g

616.000.000