Máy đóng gói và thổi khí nito tự động – Đóng gói mâm xoay tốc độ cao

1.750.000.000

MRZK-100 đóng gói và hút chân không giá: 1.750.000.000 VND

MRZK-100 đóng gói và thổi khí Nito giá: 2.150.000.000 VND