Máy đóng gói thực phẩm đường muối gạo tự động QM-ZC-S140

390.000.000