Máy đóng gói bao 50kg và khâu miệng bao bán tự động đóng gói gạo, bột băng tải

145.000.000