Máy dán miệng khay nhựa thực phẩm – Máy đóng gói cá thịt tự động

1.070.000.000