Máy đóng gói bột túi rời tự động – Máy đóng gói bột 900sp/p

365.000.000