Máy Đóng Gói Bột-Hạt Định Lượng Bằng Cốc Ép Lưng Tự Động QM-280V-P

132.000.000