Máy đóng gói thực phẩm bánh kẹo định lượng dạng khay cấp liệu

148.000.000