Máy Cắt Thịt Chín, Đông Lạnh ES-250 (WED-B250B-4) Bán Tự Động

6.500.000