Máy chiết rót và hàn đáy tuýp (tubes) nhựa tự động QM-GZFW

359.000.000