Máy chiết rót và dán đáy tuýp nhựa bán tự động QM-GZFW

359.000.000