Máy đóng gói thuốc viên nang dược phẩm bán tự động

220.000.000

Kích cỡ viên nang phù hợp:

000#,00#,0#,1#,2#,3#,4#,5#

Công suất: 20000pcs/h