Máy gấp giấy giá rẻ- Gấp đơn thuốc tự động QM-ZE-8B/4

19.500.000