Máy gấp giấy (gấp toa thuốc) tự động QM-ZE-9B/4

21.000.000