Máy gấp giấy – Gấp đơn thuốc tự động QM-ZE-8B/4

20.000.000