Máy gấp giấy – Gấp đơn thuốc tự động QM-ZE-8B/4

19.500.000