Máy đóng gói hộp giấy tự động gồm Gấp – Đẩy sản phẩm – Đóng nắp

695.000.000