Máy đóng gói hộp carton (Mở hộp – Thêm: HDSD + Sản Phẩm – Gấp hộp)

1.003.950.000