Máy chiết rót và siết nắp ống nghiệm tự động gồm Cấp Chiết Siết tự động

310.000.000