Máy chiết rót và đóng nắp chai thuốc nhỏ mắt – Tích hợp dây chuyền

400.000.000