Máy dập nắp lon máy viền mí nắp lon nhôm tự động QM_GFJ100e

253.000.000