Máy viền mí lon để bàn bán tự động TDFJ 160

10.500.000

  • Máy viền mí lon để bàn TDFJ 160 Inox giá: 12.200.000 VND
  • Máy viền mí lon để bàn TDFJ 160 Phun sơn giá: 11.200.000 VND