Máy Siết Nắp Để Bàn DHZ-450A Bán Tự Động (Khuôn-côn)

11.800.000