Thiết bị máy siết nắp nhôm bán tự động loại để bàn mã QM-TY-4

15.500.000