Máy siết nắp chân không bán tự động (2 hộc dạng trượt) QM-GJV-20

93.500.000