Máy siết nắp chai tự động để bàn – Máy siết nắp mini QM-CM120

72.450.000