Máy siết nắp chai để bàn bán tự động Máy đóng nắp 2 động cơ WHPK

28.000.000